Adviesraad

Regelmatig krijgt de werkgroep vragen van mensen met een andere geaardheid, die om een weloverwogen antwoord vragen. Vragen die verband houden met levensbeschouwelijke kwesties. Het zijn vooral vragen die betrekking hebben tot homoseksualiteit die een Bijbels gefundeerd antwoord vragen. Omdat de werkgroep zich regelmatig voor dergelijke vragen gesteld ziet, heeft zij gemeend deze voor te moeten leggen aan een groep mensen met pastorale ervaring en een zekere expertise op dit gebied. Deze mensen die sinds 13 maart 2014 een adviesraad vormen, vervullen een adviserende rol binnen de werkgroep. Deze adviesraad bestaat uit de volgende personen:

 

Ds. B. Labee
predikant Ger.Gem te Veenendaal

Dr. R. Seldenrijk
oud-directeur NPV

Dhr. P.W. Moens
voorzitter VGS

Dhr. E.J. Verbruggen
Ouderling Ger.Gem te Dordrecht en regiomanager De Vluchtheuvel

Dhr. D. Rosbergen
Ouderling Ger.Gem te Alblasserdam en pastoraal werker

Dhr. P. Eikelboom
Ouderling Ger.Gem te Wageningen en directeur zending GG

 

Mensen met een andere geaardheid