Pleidooi voor contactpersoon homoseksualiteit in kerk

’s-GRAVENPOLDER. Bij vragen rond homoseksualiteit ervaren kerkleden vaak een hoge drempel naar het pastoraat. Kerkenraden kunnen die drempel verlagen door in de gemeente een ambtsdrager aan te stellen als contact- en vertrouwenspersonen voor andersgeaarden en hun familieleden.

Dat adviseert de Werkgroep ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid in een brief aan kerkenraden. De brief wordt vandaag verzonden aan alle kerkenraden in de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Hersteld Hervormde Kerk.

Het afgelopen jaar is de werkgroep met diverse vragen „om specifieke pastorale aandacht” benaderd door een aantal personen die andersgeaard zijn, zegt voorzitter H. Murre, ouderling in de gereformeerde gemeente in ’s-Gravenpolder, in een toelichting. Dit heeft geleid tot de oprichting van een adviesraad.

In deze raad hebben onder anderen de predikanten ds. L. Terlouw (Barendrecht) en ds. B. Labee (Veenendaal) zitting genomen. Ook maken drie ouderlingen, onder wie E. J. Verbruggen, tevens regiomanager bij De Vluchtheuvel, deel uit van de raad, evenals oud NPV-directeur dr. R. Seldenrijk en P. W. Moens, voorzitter van de VGS-stuurgroep (homo)seksualiteit in het reformatorisch onderwijs.

De eerste suggestie die de adviesraad nu, via de brief van de werkgroep, aan kerkenraden doet is een ambtsdrager als vertrouwenspersoon aan te stellen voor (doop)leden die andersgeaard zijn, hun ouders en andere familieleden. „Het kan ook een persoon binnen uw gemeente zijn die uw vertrouwen geniet en die capabel is om op de juiste manier met deze doelgroep om te gaan.” Wanneer dit binnen een kerkelijke gemeente niet haalbaar is, zou de classis zo’n contactpersoon kunnen aanstellen, aldus de brief. Deze kan in de gemeentegids worden vermeld.

De werkgroep houdt onverkort vast aan het standpunt dat de Bijbel geen ruimte biedt voor een homoseksuele relatie. Tegelijk merkt hij op dat „veel van onze homofiele jongeren” voor zo’n relatie kiezen. „Toch zijn er onder hen ook die kiezen voor een celibatair leven. Een keuze die diep respect verdient. Deze mensen hebben een zwaar kruis te dragen, dat dikwijls gepaard gaat met stil verdriet en een eenzame strijd.”

Werkgroep en adviesraad stellen dat ouders vaak niet weten hoe ze moeten reageren wanneer hun kind over zijn of haar geaardheid begint te praten. „Daarom is toerusting voor gemeenteleden erg belangrijk. Een gemeenteavond waarop u een spreker uitnodigt, kan verrijkend zijn voor u en voor de gemeente.”

De werkgroep noemt de catechisatie „bij uitstek een plaats waar op een Bijbelse wijze over homoseksualiteit gesproken kan worden” en noemt daarbij specifiek de leeftijdsgroep van 16- en 17-jarigen. Ook bepleit hij de „noden” van mensen die andersgeaard zijn „in zijn algemeenheid in de voorbede aan de Heere voor te leggen.”

Ds. Terlouw noemt het desgevraagd „van belang dat er in het pastoraat aandacht is voor onze homoseksuele naaste.” De adviesraad waarvan hij deel uitmaakt zal volgens hem „niet maandelijks vergaderen, maar is als klankbord beschikbaar als er vragen naar voren komen bij ouders die onder de werkgroep van familieleden van andersgeaarden bijeenkomen.”

De predikant onderstreept dat het van belang is dat ambtsdragers „proberen een open houding te hebben” naar gemeenteleden die met een homoseksuele gerichtheid worstelen en „op catechisatie en andere momenten aangeven dat het gewenst is daarover met elkaar te spreken. Als mensen deze nood voor zichzelf houden, wordt het vaak heel moeilijk. We mogen homoseksualiteit niet doodzwijgen.”

Op 23 mei belegt de werkgroep een (besloten) bijeenkomst voor familieleden van mensen met een andere geaardheid. Lid van de adviesraad Moens zal spreken over ”Maatschappelijke ontwikkelingen rond homoseksualiteit en de plaats en taak van de kerk hierin”.

De werkgroep heeft geen plannen bijeenkomsten voor anders geaarden zelf te beleggen, aldus Murre. „We willen werken aan meer bewustwording in de gemeenten, zodat er daar voldoende aandacht voor hen is.”

Het is voor het eerst dat de werkgroep, die in april 2012 werd opgericht, diverse kerken aanschrijft. Volgens Murre waren ook kerkenraden van hervormde gemeenten (Gereformeerde Bond) en die in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) aanvankelijk in beeld, maar was er geen overzicht beschikbaar van scriba’s van de desbetreffende hervormde gemeenten. Wat betreft de CGK werd vastgesteld „dat daar al heel veel aandacht voor dit onderwerp is.”

Dit artikel is op jl. 15 april 2014 gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *