Hulpverlening

ELEOS

ELEOS verleent hulp rondom seksuele vragen. Als je bij jezelf een homoseksuele gerichtheid ontdekt, kunnen er veel vragen bij je opkomen rondom identiteit en seksualiteit. Hetzelfde geldt als blijkt dat een van je gezinsleden valt op iemand van hetzelfde geslacht. Hoe ga je hiermee om?
Soms heb je al psychische klachten, soms krijg je die door deze zich opdringende vragen. In dat geval kun je met je huisarts overleggen of je een verwijzing naar de ggz kunt krijgen. Met zo’n verwijzing kan Eleos hulp bieden. Behandeling bestaat meestal uit gesprekken; individueel en als echtpaar of gezin. Daarnaast biedt Eleos ook groepstherapieën aan.
Kijk voor meer informatie op www.eleos.nl

STICHTING ‘DE VLUCHTHEUVEL’

De Vluchtheuvel biedt vanuit een duidelijke christelijke identiteit hulp aan volwassenen en jongeren. De hulp bestaat uit individuele gesprekken door professioneel opgeleide maatschappelijk werkers, therapeuten en psychologen op verschillende locaties in het land.
De Vluchtheuvel heeft veel ervaring met vragen en begeleiding rondom identiteit en geaardheid.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingdevluchtheuvel.nl

DIFFERENT

Different biedt psychopastorale hulp rondom seksuele identiteit en relaties. Wij willen orthodoxe christenen met homoseksuele gevoelens een veilige plek bieden waar hun persoonlijk verhaal, gevoelens, geloofsprincipes en strijd serieus genomen worden. Het doel is mensen op pastorale, betrokken en deskundige wijze te helpen bij het conflict dat ze ervaren tussen de gerichtheid van de seksuele gevoelens en hun geloof. Ook ondersteunen en begeleiden wij partners en familieleden en rusten we kerken toe in het pastoraat rondom seksuele identiteit.
Kijk voor meer informatie op www.different.nl

 

Mensen met een andere geaardheid