Giften

Voor het organiseren van deze ouderbijeenkomsten zijn we volledig afhankelijk van giften van particulieren of kerkenraden.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe en wilt u ons financieel steunen, dan kunt u hiervoor een gift overmaken.

Bankgegevens:

Rekeningnummer:               NL47 RABO 0335 4670 16
Ten name van:                          t.n.v. Stichting OFRA
Onder vermelding van:       gift ouders en familie rondom

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun!

 

Mensen met een andere geaardheid