Regionaal

Wanneer je als ouders binnen je gezin te maken krijgt met homofilie maakt dit vaak veel emoties los en roept dit ook vragen op. Het is dan goed en belangrijk om deze vragen en emoties te kunnen delen met anderen die je hierin begrijpen.  Vanuit deze behoefte is de werkgroep ‘Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid’ ontstaan. Verschillende keren per jaar organiseert de werkgroep bijeenkomsten om gevoelens en vragen met elkaar te delen. De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor ouders en familie die direct met homofilie te maken hebben. Niet alleen de ouders maar ook broers en zussen vanaf 16 jaar zijn welkom. De bijeenkomsten hebben een besloten karakter, waarbij de groepen niet groot zijn, zodat we de groep in een huiskamer kunnen ontvangen. Gezien de grote vraag worden de bijeenkomsten in drie regio’s van het land georganiseerd.  De data hiervoor kunt u op deze site vinden onder agenda.

Omdat wij pastorale betrokkenheid op dit thema belangrijk vinden, worden de bijeenkomsten geleid door een ambtsdrager die bekend is met dit onderwerp. Hoewel alle leden van de werkgroep behoren tot de Gereformeerde Gemeenten is iedereen  die onze doelstelling en onze visie onderschrijven van harte welkom op deze ouderbijeenkomsten. Het uitgangspunt voor onze visie ligt in Genesis 2 en andere bekende teksten in de Bijbel die spreken over homoseksualiteit. We verwachten van onze bezoekers dat zij de Bijbelse richtlijnen die de Bijbel geeft ten aanzien van de homoseksuele praxis onderschrijven en niet ter discussie stellen.

Mensen met een andere geaardheid