Home

Welkom op de website van de werkgroep ‘Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid’.

De werkgroep voor ouders en familie rondom…
Onze missie is om naaste familieleden die in hun gezin te maken hebben met homofilie met elkaar in contact te brengen om zo elkaar tot steun te zijn. Tijdens georganiseerde bijeenkomsten in huiselijke kring kunt u als ouders en familie in dezelfde situatie ervaringen en worstelingen delen.

De werkgroep voor ambtsdragers
Toerusting om op een goede en integere wijze met mensen met een homofiele geaardheid om te gaan is erg belangrijk. Graag ondersteunen wij ambtsdragers in het pastorale thema ‘homofilie’. Eenvoudig door naar uw ervaringen en vragen te luisteren, maar ook middels praktische handvatten. Neemt u gerust contact met ons op om onze ervaringen en kracht met elkaar te delen.

De werkgroep voor mensen met een andere geaardheid
Worstel je zelf met een homofiele geaardheid? Praat er over met mensen die je vertrouwt! Wanneer je deze persoon binnen je eigen kring niet voorhanden hebt, kan de werkgroep wellicht iets voor je betekenen. Neem gerust contact op. Wij beloven je het vertrouwen niet te beschamen. In alle vragen en worstelingen rondom je identiteit en geaardheid wensen we je Gods leiding toe.

Voor algemene of specifieke vragen of opmerkingen kunt u/jij contact met ons opnemen via de contactpagina.

Mensen met een andere geaardheid